Ποιοι είμαστε

Υποτομέας Εμπορικού Δικαίου

Μέλη διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού 

Ομότιμοι Καθηγητές
Αντάπασης Αντώνιος
Ρόκας Νικόλαος

Καθηγητές

Περάκης Ευάγγελος
Τζουγανάτος Δημήτριος

Αναπληρωτές Καθηγητές
Σουφλερός Ηλίας
Μιχαλόπουλος Γεώργιος
Αθανασίου Γαρυφαλιά
Σωτηρόπουλος Γεώργιος
 

Επίκουροι Καθηγητές
Μικρουλέα Αλεξάνδρα

Λέκτορες
Μπέτζιου – Κάμτσιου Κωνσταντίνα
Χρυσάνθης Χρήστος
Χριστοδούλου Δημήτριος
Μαστρομανώλης Μάνος
Νίκος Βερβεσός
Χριστίνα Λιβαδά


 

Ώρες Ακρόασης