Αντάπασης Αντώνιος

Καθηγητής του Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών (1964). Μεταπτυχιακό δίπλωμα Πανεπιστημίου Στρασβούργου (Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών – 1968). Ειδικό πτυχίο ναυτικού δικαίου από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (1969). Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Αθηνών με το βαθμό άριστα («Απαιτήσεις απολαύουσαι ναυτικών προνομίων») (1976).

Ακαδημαϊκή εξέλιξη: Επιστημονικός Βοηθός (1970), Επιμελητής (1976), λέκτορας (1983), επικ. καθηγητής (1986), αναπλ. καθηγητής (1993), καθηγητής (1998). Πανεπιστημιακή δραστηριότητα: Διδάσκει το Δίκαιο των Αξιογράφων, το Ναυτικό Δίκαιο και το Ιδιωτικό Αεροπορικό Δίκαιο, καθώς και το Δίκαιο της θαλάσσιας, εναέριας και χερσαίας μεταφοράς στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τομέα Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου. Πρόεδρος της Νομικής Σχολής Αθηνών κατά την περίοδο 2001-2003. Πρόεδρος του Συλλόγου των μελών ΔΕΠ της ΝΟΠΕ επί δεκαπενταετία.

Επιστημονική δραστηριότητα: Έχει επανειλημμένα αποτελέσει μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, όπως εκείνης που συνέταξε τον Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου. Είναι σήμερα πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του ΚΙΝΔ. Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά την περίοδο 1989-1990. Μέλος του Δικαστηρίου αγωγών κακοδικίας (1990 και  2000). Μέλος του Νομικού Συμβουλίου της ΔΕΗ (1989-1993). Διευθυντής του νομικού περιοδικού «Πειραϊκή Νομολογία» που εκδίδει ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά από το 1979 έως το 1993. Επίτιμο μέλος του Comité Maritime International, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου, Μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Αιγαίου για το Δίκαιο της Θάλασσας και το Ναυτικό  Δίκαιο και μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, της Εταιρίας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και της Εταιρίας Δικαστικών Μελετών. Έχει  επανειλημμένα διατελέσει μέλος εξεταστικών επιτροπών για τη χορήγηση άδειας δικηγόρου και την πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων και δικαστικών παρέδρων της τακτικής Δικαιοσύνης. Έχει οργανώσει και προεδρεύσει των πέντε Διεθνών Συνεδρίων Ναυτικού Δικαίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς. Έχει λάβει μέρος και σε άλλα,  ελληνικά και διεθνή, συνέδρια.

Επαγγελματική δραστηριότητα: Δικηγόρος Πειραιώς (από το 1967) με κύρια ενασχόληση σε εμποροναυτικές υποθέσεις. Μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς επί σειρά ετών. Διαιτητής του International Chamber of Commerce, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ξένες γλώσσες: γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά.

Επιστημονικό έργο: βλ. «Δημοσιεύσεις».