Μικρουλέα Π. Αλεξάνδρα

Επίκουρη Καθηγήτρια του Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών (1991), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: Απόκτηση του διπλώματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου (Ludwig Maximilian Universitat) επί των βασικών αρχών του αστικού και δημοσίου δικαίου με το βαθμό άριστα (1992). Διδακτορικό δίπλωμα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου με θέμα “Wettbewerbsbeschrδkende Massnahmen der Mitgliedstaaten und EWG – Vertrag. Ihre Vereinbarkeit am Beispiel der Banken” (1991-1994) με το βαθμό άριστα.

Πανεπιστημιακή δραστηριότητα: Συνδιδασκαλία στα προπτυχιακά μαθήματα του Δικαίου της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, του Τραπεζικού Δικαίου και του Ασφαλιστικού Δικαίου και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Δικαίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Ελευθέρου Ανταγωνισμού και στο μεταπτυχιακό του Χρηματιστηριακού και Τραπεζικού Δικαίου. Διδάσκει Τραπεζικό Δίκαιο στο πρόγραμμα Erasmus.

Επιστημονική δραστηριότητα: Ειδική Επιστήμονας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού από 1997 έως το 2000. Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού από το 2000 έως το 2003. Επιστημονική συνεργάτης στο Max Planck Institut του Μονάχου για το Αλλοδαπό και Διεθνές Δίκαιο της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και το Δίκαιο του Ανταγωνισμού κατά τα έτη 1992-1994 και 1998-1999. Μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών σε θέματα δικαίου των σημάτων, προστασίας του καταναλωτή και ασφαλιστικού δικαίου. Μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής για το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού ASCOLA (Academic Society for Competition Law). Τακτικός συνεργάτης του μηνιαίου νομικού περιοδικού «Δίκαιο Εταιρειών και Επιχειρήσεων», του τριμηνιαίου νομικού περιοδικού «Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου » και μέλος της συντακτικής επιτροπής του νομικού περιοδικού «Επιθεώρηση Δικαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης», μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, εισηγητής σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών στο Legal Support Group του Ευρωπαικού Συμβουλίου Πληρωμών για την ενιαία ευρωπαική αγορά πληρωμών SEPA (2007- ). 

Επαγγελματική δραστηριότητα: Δικηγορεί σε θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου, δικηγόρος στη νομική υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας. Ξένες γλώσσες: γερμανικά, γαλλικά, αγγλικά.

Επιστημονικό έργο: βλ. Δημοσιεύσεις.