Τζουγανάτος Δημήτρης

Τακτικός Καθηγητής του εμπορικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Σπουδές: Πτυχίο Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών (1976) Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Tόbingen, Γερμανία (1982), LL.M. Πανεπιστημίου Michigan, ΗΠΑ (1985), Υπότροφος Friedrich-Naumann-Stiftung (1979-1982), William F. Cooke (1984-1985)

Πανεπιστημιακή εξέλιξη: Ειδικός επιστήμονας Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών) (1987-1989), Λέκτορας Εμπορικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1989-1994), Επίκουρος καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1995-2002), Αναπληρωτής καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (2002-2007). Από τον Νοέμβριο 2008 Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πανεπιστημιακή δραστηριότητα: Διδάσκει, μεταξύ άλλων το Εμπορικό Δίκαιο και τα Ειδικά Θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε προπτυχιακό επίπεδο και το Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο και το Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Ανταγωνισμού στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (κατεύθυνση: Εμπορικό Δίκαιο).

Επιστημονική δραστηριότητα: Μέλος σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές (ν. 1934/91 που τροποποίησε τον ν.703/77, ν. 1961/91 για την προστασία των καταναλωτών και ν. 2532/97 που κύρωσε τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τη διεθνή πώληση κινητών πραγμάτων). Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πτώχευση (1993). Μέλος της Επιτροπής Κωδικοποίησης του Δικαίου της Κεφαλαιογοράς (1998-2000). Μέλος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου (Advisory Board) του γερμανικού νομικού περιοδικού Zeitschrift fόr Wettbewerbsrecht (ZweR). Μέλος του Νομικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Eπαγγελματική δραστηριότητα: Από το 1991: Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Από τον Ιούνιο 1995-Μάρτιο 1999 μέλος και από τον Ιούνιο 2000-Οκτώβριο 2003 Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Από τον Οκτώβριο 2003- Ιούλιο 2004 Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου ΟΤΕ και από Ιούλιο 2004 μέχρι Ιούνιο 2006 Γενικός Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων ΟΤΕ.. Από τον Ιούλιο 2006 - Ιανουάριο 2008 Νομικός Σύμβουλος EFG Eurobank.

Συμμετοχές σε επιστημονικά σωματεία: Α’ Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Ευρωπαϊκού Δικαίου, της Gesellschaft fόr Rechtsvergleichung και της Union des Avocats Europeens.

Επιστημονικό έργο: βλ. Δημοσιεύσεις.