Σπουδαστήριο

Στοιχεία επικοινωνίας Σπουδαστηρίου

Διεύθυνση: Ιπποκράτους 33, 6ος όροφος

Τηλέφωνο: 2103688363

FAX: 2103688362

 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα-Παρασκευή: 9.00 – 15.00

Υπεύθυνος Βιβλιοθηκονόμος: Για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και χρήση της βιβλιοθήκης μπορείτε να απευθύνεστε στη βιβλιοθηκονόμο:

Νίκος Παγώνης (akakour@lib.uoa.gr)

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Συλλογή

Η συλλογή της βιβλιοθήκης καλύπτει τους ακόλουθους κλάδους:

 • Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου
 • Βιομηχανική Ιδιοκτησία
 • Δίκαιο Εταιριών
 • Αξιόγραφα
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού
 • Πτωχευτικό Δίκαιο
 • Εμπορικές Συμβάσεις
 • Τραπεζικό Δίκαιο
 • Χρηματιστηριακό Δίκαιο
 • Πνευματική Ιδιοκτησία
 • Ναυτικό Δίκαιο
 • Αεροπορικό Δίκαιο
 • Ασφαλιστικό Δίκαιο
 • Οικονομικό Δίκαιο

Βάσεις δεδομένων

Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στον ανοικτό δημόσιο κατάλογο του ΕΚΠΑ/OPAC (www.lib.uoa.gr) και στο Ζέφυρο (on line κατάλογος όλων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών της χώρας).

Πρόσβαση σε νομικές βάσεις δεδομένων (ΝΟΜΟΣ, ΦΕΚ)

Ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναπαραγάγει στο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα της βιβλιοθήκης συνολικά έως 40 σελίδες.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα σύντομου δανεισμού για μία ώρα με επίδειξη αστυνομικής ή φοιτητικής ταυτότητας για φωτοτυπική αναπαραγωγή του υλικού εκτός βιβλιοθήκης. Δεν επιτρέπεται η φωτοτυπική αναπαραγωγή μη δημοσιευμένων μεταπτυχιακών εργασιών.