Δημοσιεύσεις

Υποτομέας Εμπορικού Δικαίου

Μέλη διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού 

Ομότιμοι Καθηγητές
Ρόκας Νικόλαος

Καθηγητές

Περάκης Ευάγγελος
Αντάπασης Αντώνιος
Τζουγανάτος Δημήτριος

Αναπληρωτές Καθηγητές
Σουφλερός Ηλίας
Μιχαλόπουλος Γεώργιος

Επίκουροι Καθηγητές
Αθανασίου Γαρυφαλιά
Σωτηρόπουλος Γεώργιος
Μικρουλέα Αλεξάνδρα

Λέκτορες
Μπέτζιου – Κάμτσιου Κωνσταντίνα
Χρυσάνθης Χρήστος
Χριστοδούλου Δημήτριος
Μαστρομανώλης Μάνος